Vi har fått en del spørsmål rundt caser, utstyr og biler. Jeg skal forsøke å avklare en del av spørsmålene dere har, slik at veien til påmelding blir om mulig enda kortere!

Les mer her