EMS Sørlandet 2020, utsatt til etter sommeren

På grunn av Covid-19/Korona viruset, er det etter dialog med ledelsen i Prehospital Klinikk, besluttet å utsette EMS Sørlandet 2020 til etter sommeren. Vi beklager dette og kommer til å ta kontakt med alle påmeldte lag med mer informasjon. Ellers håper vi alle følger FHI’s anbefalinger og holder seg friske. Ha en god mandag!