Mesterskap

Endelig er vi i gang med å planlegge EMS Sørlandet Ambulansemesterskap! Vi håper det blir gøy og lærerikt for alle involverte.

Vinnerne får representere Sørlandet i det nasjonale ambulansemesterskapet på Østlandet i September.

Det er fremdeles en del ting som skal på plass, men her er informasjonen som er tilgjengelig til nå:

 • Mesterskapet holder 16. april 2020
 • Mesterskapet holdes i Kristiansand i nærheten dyreparken
 • Påmelding er på disse sidene innen 1.mars 2020
 • Hvert lag består av 3 personer og inntil 1 reserve
 • Lagene kan mikses mellom stasjoner, lærlinger og fagarbeidere
 • Lagene skal bestå av personell fra 
  Prehospital Klinikk Sørlandet Sykehus
 • Vi trenger minst 5 lag for at arrangementet skal la seg gjennomføre
 • Det vil være mulighet for overnatting og middag
  (Påmelding til dette kommer så snart vi har landet detaljene)

Velkommen til EMS Sørlandet!