Litt praktisk info

Vi har fått en del spørsmål rundt caser, utstyr og biler. Jeg skal forsøke å avklare en del av spørsmålene dere har, slik at veien til påmelding blir om mulig enda kortere!

Caser:

Det vil være caser med både medisinske, traumatiske og psykiatriske pasienter. Alle casene tar utgangspunkt i prosedyreboken til PTSS, og vil være innenfor forventet kunnskapsnivå for ambulansefag VG3 – altså det samme grunnlaget man vurderes etter ved en fagprøve.
Alle casene vil løses ved hjelp av ABCDE-undersøkelsen, en dose empati og litt praktisk problemløsning.
Alle casene vil ha varierende grad av poengmuligheter, men alle blir vurdert etter samme skjema. Det vil alltid være minst to dommere tilstede under casene, og minst én av disse skal være en ambulansearbeider. Meddommer kan være for eksempel en lege, sykepleier, eller annen relevant fagdommer.

Bil og utstyr:

Alle får utdelt en komplett bil med alt tilgjengelig utstyr. Det vil bli anledning for laget til å sjekke bil og sekker før vi setter i gang med første case, slik at man har mulighet til å bli kjent og til å utbedre eventuelle feil/mangler.
Alle bilene blir lånt av PTSS, så vi kan anta at det hovedsakelig blir en blanding av VW Caravelle og MB Sprinter.
For at man skal få mulighet til å justere monitorerte vitale verdier som puls, blodtrykk og oksygenmetning er vi nødt til å bruke en simuleringsmonitor. Dette blir mest sannsynlig i form av en iPad. Det vil bli gitt enkel opplæring i denne under innbriefen før øvelsen starter. Dermed slipper man å måtte spørre dommer/fasilitator om verdier og endringer, og man kan forholde seg til målingene slik man normalt gjør i en undersøkelses- eller behandlingssituasjon.

Simulering:

For at caser og oppgaver skal gå så «smooth» som mulig, er det viktig at man lar seg rive med og spiller sammen med markøren. Det tar litt tid å bli god på å simulere, men øvelsen går mye lettere og med færre sommerfugler i magen hvis man er vant med den måten og øve på.

Til slutt håper jeg at alle ser på dette som en gylden mulighet til å øve fag, trene prosedyrer og teamwork med kollegaer på en gøyal, lærerik og kanskje for noen – ny måte. Dagen blir lagt opp til å ha det gøy, lære av egne og andres feil, og til å til slutt sende et lag videre til norgesmesterskapet i ambulansefag! 💪🏻 Det er ikke forventet av verken oss eller andre at noen skal mestre alt 100%, men vi håper på god stemning og høsting av mye nyttig erfaring.

Selv om bare ett lag går videre til NM, er alle vinnere i våre øyne!!